Workshop Zkoumání uvnitř i vně

Worskshop Exploration Inside&Out


Fotky z našeho workshopu, pořádaného v termínu 5.2 - 7.2 2010 v divadle v Celetné siyotanka.net